De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Flora United is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of ontbrekende informatie op deze website.

Flora United en alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle rechten voorbehouden.